Flödesbeskrivning

Från att detaljerna hälls i bingen lyfts de upp av en skyttel och faller ned på buffertplåten och sprids ut. Detaljerna kommer sedan ut på visionytan där visionsystemet (Cognex 7000) kan identifiera dem. Detaljernas koordinater skickas till roboten (ABB IRB 120) som plockar upp en detalj och placerar den på önskad plats (platser om man väljer att mönsterlägga) vilket kan vara en hämtningsplats för en annan robot, en monteringsstation eller liknande. De detaljer som av någon anledning inte identifieras av visionsystemet glider av visionytan, hamnar på returbandet och förs tillbaks till bingen.

 

Vision- och programmeringsgränssnitt

På operatörssidan finns programmeringsgränssnittet i form av en PC med Win 7. Den används i första hand för att träna in de nya detaljer som ska matas fram. Skärmens storlek är 21" vilket bidrar till hög läsbarhet. På skärmen visas senast tagen bild samt ytterligare grafisk återkoppling till användaren. PCn kan även användas för programmodifieringar i roboten. Ändringar i robotprogrammet kan givetvis göras i robotens handpanel men vid mer omfattande omprogrammering underlättar det att använda medföljande kostnadsfri PC-mjukvara.
PCn är inte avgörande för driften. Den kan stängas av utan att det påverkar Rovimas funktion. Den är enbart programmeringsgränssnitt samt visuell återkoppling till operatören.

 

Stativ

Allt är monterat i ett stativ som som innehåller bl.a mekaniska uppfästningspunkter, elektriska inkopplingar och belysning. Belysningen är LED-baserad för att ge högt ljusutbyte under lång tid. De yttra dimensionerna är anpassade för att passa bra in som komponent i större robotceller. Att den bara är 720 mm bred gör att den del av en större robots arbetsområde som upptas är mycket begränsad.

 

 

 

 

Rovima AB

Ågatan 3

334 32 Anderstorp

0371-168 50

info@rovima.se

 

 

 

 

Kontakta oss »

 

 

Välkommen till Rovima!
Rovima AB
Ågatan 3
334 32 Anderstorp
0371-168 50
www.rovima.se